Wskaźniki radarowe

Wskaźnik radaru służy do odtwarzania informacji radiolokacyjnej, zawartej w odbieranych sygnałach radarowych, jest więc swoistym interfejsem między maszyną, a człowiekiem. Zawiera układy zapewniające:

Istnieje wiele typów wskaźników, różniących się formą zobrazowania:

wskaźnik "A"

Wskaźnik typu „A”. Zobrazowuje amplitudę sygnału echa na wyjściu odbiornika w funkcji odległości. Najprostszy ze wskaźników, zapewnia pomiar jednej współrzędnej położenia celu, tzn. odległości, dlatego nie jest obecnie używany do celów operacyjnych. Na rysunku widać wyróżniający się impuls celu na tle szumów. Regularne kreski poniżej linii odległości to elektronicznie generowane znaczniki odległości.

wskaźnik "P"

Wskaźnik typu „P”, inaczej zwany panoramicznym (ang. PPI – Plan Position Indicator). Wykrywane cele zobrazowane są w postaci jasnych znaczników (ang. blip) na ekranie w kształcie koła wyskalowanym we współrzędnych biegunowych odległość – kąt azymutu. Jest bardzo popularnym wskaźnikiem, idealnym dla radarów obserwacji okrężnej.

wskaźnik sektorowy

Wskaźnik sektorowy (ang. Sector PPI Display). Zobrazowuje niezniekształcony wycinek zobrazowania panoramicznego w zadanym zakresie kątów azymutu we współrzędnych odległość – azymut. Powszechnie stosowany w radarach samolotowych dla mapowania terenu, czyli zobrazowania obiektów na ziemi przed samolotem.

wskaźnik "B"

Wskaźnik typu „B”. Cele zobrazowane są w postaci jasnych znaczników na prostokątnym ekranie we współrzędnych prostokątnych odległość – azymut. Szeroko stosowany w radarach pokładowych współczesnych samolotów myśliwskich w sytuacjach, gdy horyzontalne zniekształcenie na małych odległościach nie ma większego znaczenia. Łatwo zauważyć, że jest to zniekształcone, „rozciągnięte” zobrazowanie wskaźnika sektorowego.

wskaźnik "C"

Wskaźnik typu „C”. Zobrazowuje pozycję celu we współrzędnych kąt elewacji – azymut. Użyteczny w czasie walki powietrznej, ponieważ zobrazowanie jest adekwatne do tego, co widzi pilot przez owiewkę kokpitu. Powszechnie stosowany we wskaźnikach przeziernych (ang. HUD – Head-Up Display) współczesnych samolotów bojowych.

wskaźnik "R - H"

Wskaźnik typu „R-H”. Jak nazwa sugeruje, zobrazowuje cele we współrzędnych odległość - wysokość. Podstawowy wskaźnik stacji radiolokacyjnych do pomiaru wysokości (radiowysokościomierze). Na rysunku na tle siatki znaczników odległości i wysokości widać ukośną linię podstawy czasu, która kreśli przedstawione zobrazowanie "wahając" się synchronicznie z wahaniami anteny.

patch map

Patch Map. Tak brzmi jego nazwa po angielsku, nie wiem czy istnieje polska nazwa wskaźnika, który stosowany jest w radarach samolotowych z tzw. syntetyczną aperturą (ang. SAR – Synthetic Aperture Radar) do zobrazowania map określonych wycinków terenu o bardzo dużej rozdzielczości. Odległość podłużna zobrazowana jest pionowo, natomiast poziomo – odległość poprzeczna.