Radary polskiej produkcji

NYSA A
NYSA A
+ NYSA A - Pierwszy polski radar zaprojektowany i skonstruowany w Wydzielonym Laboratorium Konstrukcyjnym (TL) przy Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka.
NYSA B
NYSA B
+ NYSA B - Radiolokacyjna stacja pomiaru wysokości (RSPW) opracowana w WZR RAWAR w 1955 roku. Współpracowała ze stacją radiolokacyjną NYSA C.
NYSA C
NYSA C
+ NYSA C - Naziemna stacja radiolokacyjna przeznaczona do wykrywania obiektów powietrznych skonstruowana w PIT w 1955 roku.
JAWOR
JAWOR
+ JAWOR - Radiolokacyjna stacja wykrywania i naprowadzania (RSWN) skonstruowana w PIT w 1961 roku.
JAWOR M
JAWOR M, na drugim planie BOGOTA M
+ JAWOR M - Zmodernizowany JAWOR opracowany w PIT i WZR RAWAR w 1966 roku.
JAWOR M2
JAWOR M2 w wersji przewoźnej
+ JAWOR M2 - Trzecia i ostatnia modernizacja JAWORA w 1971. Jakże niepodobny do pierwowzoru!
N-31
NUR-31 (lub krócej N-31)
+ N-31 - Radiolokacyjna stacja wykrywania i naprowadzania średniego zasięgu opracowana w PIT na przełomie lat 70-tych i 80-tych.
N-11
NUR-11 (lub krócej N-11)
+ N-11 - Trójwspółrzędna, mobilna, koherentna stacja radiolokacyjna średniego zasięgu opracowana w PIT w latach 80-tych.
TRD-1211
TRD-1211 (NUR-12)
+ TRD-1211 - Transportowalny, trójwspółrzędny radar dalekiego zasięgu opracowany w PIT w latach 90-tych.
TRS-15
TRS-15
+ TRS-15 - Trójwspółrzędny, pełnokoherentny radar średniego zasięgu o dużej mobilności opracowany w PIT.
TRC-20
TRC-20
+ TRC-20 - Trójwspółrzędny, pełnokoherntny radar wielofunkcyjny średniego zasięgu o dużej mobilności z elektronicznym przeszukiwaniem przestrzeni opracowany w PIT.