Radar Precyzyjnego Podejścia (PAR) - GCA-2000

Highslide JS
Podsystem anten w zastosowaniu wojskowym (widać po kolorze).
Highslide JS
Antena azymutalna po podniesieniu dielektrycznej osłony (ang. radome).
Highslide JS
Antena azymutu w zbliżeniu.
Highslide JS
Przedział z układami elektronicznymi anteny azymutalnej.
Highslide JS
Antena kąta elewacji po usunięciu osłony.
Highslide JS
Urządzenia wentylacji anteny elewacji (czuję, że rymuję).
Highslide JS
Filtry powietrza systemu anten.
Highslide JS
Urządzenia klimatyzacyjne radaru.
Highslide JS
Urządzenie zapytujące (interrogator) systemu SSR/IFF.
Highslide JS
Moduły RF-Head (Receive Frequency-Head).
Highslide JS
RF generator.
Highslide JS
Procesor sygnałów.
Highslide JS
Wskaźniki rastrowe.
Highslide JS
Zobrazowanie BIT na ekranie laptopa.
Highslide JS
Charakterystyka anteny azymutalnej w płaszczyźnie pionowej w rodzaju pracy ASR.
Highslide JS
Pokrycie PAR dla jednej drogi startowej - dwa kierunki startów i lądowań (błąd w opisie obrazka!).
Highslide JS
Pokrycie PAR dla równoległych dróg startowych.
Highslide JS
Pokrycie PAR dla przecinających się dróg startowych.