Samolotowe Systemy Rozpoznania Morskiego ARS-100/400/800/880

Seria samolotowych systemów radiolokacyjnych pasma X polskiej produkcji!

Radar obserwacji dookrężnej typu ARS-100

Bryza - platforma ARS

W latach 90-tych opracowano w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji (PIT) pierwszy samolotowy radar obserwacji dookrężnej typu ARS-100 przeznaczony do wykrywania obiektów nawodnych, przeszukiwania powierzchni morza w akcjach ratowniczych, zabezpieczania działań rybołówstwa i ochrony strefy ekonomicznej, wykrywania zanieczyszczeń środowiska morskiego, wykrywania i ostrzegania przed zjawiskami meteorologicznymi, a także do kontroli pokrywy lodowej morza i zatok. Radar współpracował z systemowymi obiektami brzegowymi oraz umożliwiał dokumentowanie i archiwizowanie danych o prowadzonej obserwacji. Umieszczony na pokładzie samolotu Bryza, zapoczątkował serię radarów ARS.

Podstawowe parametry Obróbka sygnału Rodzaje zobrazowania

Samolotowe systemy rozpoznania morskiego MSC-400 i SRM-800

antena  ARS

Samolotowy System Rozpoznania Morskiego MSC-400 na samolocie Bryza 1RM jest przeznaczony do patrolowania i kontroli powierzchni morza oraz transmisji danych o wykrytych obiektach do systemu dowodzenia Marynarki Wojennej RP. MW RP dysponowała w roku 2004 siedmioma takimi systemami dostarczonymi przez PIT. W skład systemu wchodzą:

System MSC-400 otrzymuje z systemu nawigacyjnego samolotu dane o pozycji, prędkości i przechyłach samolotu. Radar ARS-400 wykrywa i śledzi do 100 obiektów. Może być wykorzystywany również do przeszukiwania powierzchni morza w akcjach ratowniczych, ochrony strefy ekonomicznej kraju, wykrywania zanieczyszczeń środowiska morskiego, wykrywania i ostrzegania przed zjawiskami meteorologicznymi, a także do kontroli pokrywy lodowej morza i zatok.

System uzyskał trzykrotnie wysoką ocenę na manewrach NATO (1999, 2001, 2003).

Jako rozwinięcie istniejącego systemu Przemysłowy Instytut Telekomunikacji opracował Samolotowy System Rozpoznania Morskiego SRM-800 na samolocie Bryza 1 RM/BIS. W skład nowego, systemu wchodzą:

Prace nad urządzeniami prowadzone były wspólnie z producentem samolotu Bryza 1 RM i Bryza 1 RM/BIS, Polskimi Zakładami Lotniczymi PZL Mielec.

Radar morskiego samolotu patrolowego ARS-880

stanowisko operatora ARS

Jest najnowszą konstrukcją, przeznaczoną do obserwacji powierzchni morza, przeprowadzania misji poszukiwawczych i ratowniczych/ochrony oraz operacji przeciw okrętom. Informacja radiolokacyjna (do 200 obiektów wykrywanych) jest zobrazowana w wielu trybach prostych lub złożonych. Radar może pracować samodzielnie lub we współpracy ze specjalizowanym systemem transmisji danych.

Radar ARS-880 może być wykorzystywany w misjach obejmujących następujące operacje:

Zobrazowanie na monitorze kolorowym TFT podaje:

Zobrazowanie odbywa się w trybie analogowym (wykryte obiekty i linia brzegowa) i syntetycznym (trasy, mapy, znaczniki kursu), wyświetlane łącznie lub oddzielnie.

Pracę operatora ułatwiają funkcje znacznika obiektu zmiennego w zależności od rozpoznania, klasyfikacji obiektu oraz funkcje decentralizacji środka zobrazowania, zmiany skali wybranego obszaru (ZOOM), zobrazowania względem kursu, ruchu rzeczywistego, północy.

Radar otrzymuje z pokładowego systemu nawigacyjnego dane lotu takie jak pozycja geograficzna samolotu, wektor jego prędkości, wysokość lotu, kurs, przechylenie i pochylenie samolotu.

Radar pracuje samodzielnie lub wspólnie z dedykowanym systemem łączności zapewniającym przesyłanie danych śledzonych obiektów do naziemnych lub okrętowych stanowisk dowodzenia.

Parametry
Zasięg 10, 20, 40, 80, 160, 220 km
3, 6, 12, 24, 48, 96, 120 NM
Liczba wykrywanych celów z jednoczesnym śledzeniem 200
Częstotliwość nadajnika pasmo X
Moc średnia nadajnika 160 W
Współczynnik szumów odbiornika 2,5 dB
Szerokość impulsu (po kompresji) 0,2 µs, 0,1 µs
Zysk anteny 32 dB
Szerokość wiązki antenowej 2° AZ, 9° EL
kąt skanowania 360°
Prędkość obrotowa anteny 3/7,5/15/30 RPM (obrotów na minutę)
Zakres stabilizacji wiązki antenowej ±20°
Dane wyjściowe Ethernet, RS-232, RS-422, ARINC-429, MIL 1553, format użytkownika
BITE Tak
Zasilanie 3 x 115 V, 400 Hz, +27 V
Współpraca z inerrogatorem systemu IFF Tak

Zasięgi wykrywania obiektów nawodnych
Rodzaj obiektu Powierzchnia skuteczna Stan morza Zasięg wykrywania
ponton 1 m² 3 10 km
mała łódź 5 m² 3 35 km
trawler 150 m² 5 > 80 km
okręt 500 m² 4 > 100 km